Convocatoria Externa NTSP-2023-09 Insp Certi de Serv Púb Prin - (San Juan)